Els Efectes de l'Ultrasò de Baixa Intensitat EXOGEN https://sdtrauma.com/ca/

Els Efectes de l’Ultrasò de Baixa Intensitat en la Curació de Fractures en Diabètics

Els Efectes de l’Ultrasò de Baixa Intensitat en la Curació de Fractures en Diabètics

Autors: Michael Coords, Eric Breitbart, David Paglia, Nikolas Kappy, Ankur Gandhi, Jessica Cottrell, Natalie Cedeno, Neill Pounder, J. Patrick O’Connor, Sheldon S. Lin.
Font: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jor.21223

En aquest estudi es compara la consolidació de fractura diafisiaries de fèmur entre un grup de rates sanes (n=15), un grup de rates amb Diabetis Mellitus (n=15) i un grup de rates amb Diabetis Mellitus tractades amb LIPUS ultrasons de baixa intensitat (n=15).

Es van prendre com a paràmetres: PCR i ELISA per al mesurament de factors de creixement, Histomorfometria per a avaluar la formació de cartílag i Inmuno-histoquímica per a evidenciar la neo-vascularització del lloc de fractura.

Resultats relevants:

Salut General

  • El grup de rates amb DM va presentar impediment d’expressió de tots els paràmetres (factors de creixement, formació de cartílag i neo-vascularització).
  • L’ús de LIPUS no va afectar el nivell de glucosa en sang.

 

Factors de Creixement / PCR & ELISA

  • TGF- β: al dia 7 el nivell en el grup DM + LIPUS va ser significativament més elevat que en el grup DM (1.49 ± 0.21; 0.87 ± 0.12).
  • IGF-1: al dia 7 el nivell en el grup DM + LIPUS va ser més elevat que en el grup DM (0.46 ± 0.09; 0.39 ± 0.09).
  • VEGF: al dia 7 el nivell en el grup DM + LIPUS va ser significativament més elevat que en el grup DM (0.058 ± 0.01; 0.030 ± 0.009).

 

Formació de Cartileg / Histomorfometria

  • Dia 7 el grup DM + LIPUS mostra percentatge de cartílag significativament mes elevat que el del grup DM (8.49 ± 1.78%; 4.28 ± 2.63%).
  • Dia 10 el grup DM + LIPUS mostra percentatge de cartílag significativament mes elevat que el del grup DM (20.20 ± 6.65%; 12.20 ± 4.32%).

 

Neovascularització / Inmunohistoquimica

  • PECAM-1: la densitat de vasos sanguinis (BV) del grup DM + LIPUS va mostrar 77.6% més densitat òssia que el grup control DM (1.95 ± 0.569; 1.098 ± 0.226).

 

Es pot concloure que el LIPUS pot tenir un rol com a teràpia adjuvant per al tractament de les fractures en pacients amb Diabetis Mellitus ja que augmenta els factors que intervenen en el procés de regeneració òssia que estan afectats per la patologia.

Els Efectes de l'Ultrasò de Baixa Intensitat EXOGEN https://sdtrauma.com/ca/
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.