Indicacions

Els criteris per a selecció de pacients per a un procediment d’osteointegració són:

  • Amputació d’extremitat inferior (supra o infracondilea).
  • Complicacions després d’usar exoprótesis d’encaix convencional.
  • Contraindicació per a ús de exoprótesis d’encaix convencional.
  • Bona qualitat d’os femoral per a garantir l’ancoratge del plançó intramedular.
  • Pacients motivats per a l’osteointegració.
  • Pacients sense factors contraindicadores: fumador, radioteràpia, diabètic mal controlat, insuficiència vascular, pacients no complidors…

La causa de la seva amputació limita la possibilitat de realitzar un procediment de osteointegració?

En l’experiència del Grup Australià de Osteointegració la principal causa d’amputació de la seva cort de pacient són els traumatismes; la segona causa, són les infeccions; i la tercera, és el càncer, sempre que no hagi rebut radioteràpia en el lloc de l’amputació.

Per a les contraindicacions relatives i absolutes fer referència a les instruccions d’ús.

Australia Delegates - Oss International https://sdtrauma.com