Prodediment Quirùrgic

Depenent de les condicions del pacient, el procediment quirúrgic es pot realitzar en una o dues fases. Com cap pacient és igual, s’adapta el procés quirúrgic a les necessitats individuals.

La primera fase generalment consisteix en:

  • Maneig de teixit tou i excisió del romanent de pell i de greix.
  • L’objectiu és reduir la distància entre l’os i la pell per a disminuir la incidència de complicacions.
  • Reorganització dels grups musculars per a servir un propòsit funcional i facilitar el maneig de l’extremitat.
  • Acomodació dels teixits tous al voltant del vástago.
  • El romanent de l’os es reamolda i es remou qualsevol espoló ossi.
  • Es prepara el canal ossi utilitzant un instrument especial. El component intern (plançó) s’insereix de forma retrograda assegurant estabilitat i creixement òssi.
  • En cas d’existir un neuroma que causi mal nerviós, aquest es remou i es reposiciona el nervi residual en el grup de músculs per a minimitzar problemes nerviosos posteriores.
  • El monyó es remodela de forma cosmètica i l’es tanca la ferida per capes.

La segona fase generalment consisteix en:

  • Creació d’una obertura circular en la pell (estoma) en la base del monyó. A través d’aquesta obertura es connecta l’adaptador dual cònic al plançó que ja està integrat en l’os. Els components de la exoprótesis poden ser connectats posteriorment.

Es pren un període de 6 – 8 setmanes posterior a la primera fase per a permetre l’osteointegració. No obstant això, si la cirurgia es realitza en només una fase, la descripció anterior es realitzarà durant la primera fase quirúrgica.

Australia Delegates - Oss International https://sdtrauma.com