Què és Exogen?

EXOGEN és un sistema de curació òssia que utilitza pulsacions ultrasòniques de baixa intensitat (LIPUS) per a estimular i amplificar el procés regeneratiu biològic de les fractures.

Una de cada 20 fractures no es cura adequadament i l’ús de EXOGEN permet:

  • Accelerar el temps de curació de fractures.
  • Augmentar la probabilitat de curació òssia reeixida.
  • Sanar fractures que han fallat en el seu procés de curació (pseudoartrosis).

EXOGEN és molt convenient per als pacients ja que només requereix de 20 minutos per dia.

Actualment EXOGEN és el sistema de curació òssia més prescrit en el món!