Avantatges & ciència

Seguretat

La teràpia EXOGENés indolora i no té efectes adversos.

Efectivitat

La tecnologia EXOGEN té el doble d’estudis clínics Nivell 1, 2 i 3  que tots els competidors reunits. Documentem que 86% de curació de pseudoartrosi i 38% de reducció en temps de curació de fractures fresques.

Facilidad

La combinació de sistema planificació i monitoratge amb un temps de tractament de sol 20 minutos per dia permet que EXOGEN s’adapti fàcilment a l’estil de vida dels pacients. Gràcies a la seva comoditat, documentem que un 91% dels pacients usen el dispositiu correctament.

Evidència Clinica: Peudoartrosi

EXOGEN és efectiu en:

  • Pseudoartrosis cròniques que no han curat, per almenys 1 any abans del EXOGEN86% curació.
  • Pseudoartrosis per fractures d’alta energia – 89% curació.
  • Pseudoartrosis amb defecte de fins a 10mm i osteosíntesis estable.
  • Fractures profundes o superficials, atròfiques, hipertròfiques o pseudoartrosis infectades.
  • Aconseguir una alta densitat de mineralització34% augment.

Evidència Clinica: Fractures Fresques

Els resultats amb EXOGEN:

  • Acceleració de curació en os cortical i esponjós57 dies i 37 dies mes ràpid, respectivament.
  • Curació des de 41%-51% mes ràpida en pacients fumadors.
  • Acceleració de fractures de tíbia fresca en pacients joves i grans42 dies i 84 dies mes ràpid, respectivament.
  • Reducció de progressió a pseudoartrosi en un 83%.

EXOGEN té més evidència clínica que tots els altres dispositius junts!